В японският език “бонзай” означава не просто растение, а културата на неговото въвеждане в не голям съд, отглеждането на растението и представянето му като готов бонзай. По –голямата част от изкуството, което се развива в Япония е заимствано от китайските културни образци и бонзайят не прави изключение. Но именно в Япония този метод на отглеждане и култивиране на миниатюрни дървета достига своя апогей като изящно изкуство В Япония могат да бъдат видени образци, които се предават от поколение на поколение. Японците не се ограничават в представянето на бонзаите само с дървесните видове- тук може да наблюдавате храсти и дори тревисти растения. Бонзаите представляват дървета, храсти и въобще растения, които са погледнати през обраната страна на бинокъл или фотоапарат. За бъдещите дизайнери на бонзай трябва да е ясно, че :това, което се въплътява в бонзая е точно копие на голямото или вече старо растение в цялата красота на неговия вид. Или поне това трябва да е впечатлението, което прави бонзаят, защото пълната аналогия в миниатюрата е невъзможна. Така също е невъзможно да израснат именно това количество нa клони, листа и размер на листата.

 

Ако имате желание д а си направите сами бонзай можете дa се осведомите за няколко метода. Но според специалистите този, който изисква най – много време е и най- добрият, а именно да посеете семенце и да гледате как се появява малко дръвче, което с ваша помощ щ е придобие желаната от вас самите форма. Това е първият начин.

 

Вторият е много подходящ що се отнася предимно до увиващи се растения. Метода е да отчекнете малко клонче от голямо растение. Тук най важният момент е да си изберете подходящото клонче, което вече напомня на това, което искате да постигнете в бонзая. Това клонче е добре да бъде малко, но с напъпили бъдещи листенца по него. Махате клончето чак след като добре са се развили коренчетата(преди това трябва да сте потопили клончето във вода. След това пресадете растението в малко контейнер или саксийка и така ще можете да го развивате в продължение на няколко години. Трудността при този метод е предимно в откриването на подходящо клонче за разсад. Освен това кореновата система се развива особено бавно.

 

Пудриера БонзайТретият способ е смяната на “прививката” на бонзая. Този способ е много подходящ за цветните и овощни растения. Недостатъкът е , че мястото на което се свива е видимо, но пък може да бъде прикрито с моделирането на клоните. Четвъртият способ е ( и най- добрият за начинаещите) избора и превръщането на обикновено дръвче в бонзай тъй като то вече има здрав ствол и определено количество клончета. Ако такова дръвче известно време прекара в контейнер ще се нагоди към условията и възможността за развити на изолираната контейнерна среда и ще стаен малък бонзай, но това изисква години.

 

И последният начин, който е доста интересен е да отидете направо с гората. Така межди скалите на бедна почва могат да бъдат намерени много разновидности н фикуса. В течение на много години те са се закалявали в неприятните условия и са се превърнали в бонзаи. Трябва да го откопаете внимателно и от такова дръвче се получава доста добра основа за бонзай. В този случай е добре да бъде пресадено растението, когато е достигнало година от растежа си или повече(докато все още работите над формат а му), за да може на растението да се развият по възможност по- голяма част повърхностни корени.

 

Като цяло трябва да знаете някои правила за избор а на подходящо растение за бонзай. Като цяло размерът на листата в естествено състояние не трябва да е голям, нито пък е добре те да са много дебели. Освен това трябва да изберете  определено издръжливо растение, защото ще го поставите в неестествени за него условия на развитие.

 

В случай,че сте решили да си създадете собствен бонзай се въоръжете с търпение, купете си контейнер,което е доста трудно да се намери. Контейнерите позволяват да ограничите големината на растението и имат входове, през които да можете да оформяте клончетата наклона на растението и листата.трябва да намерите подходящата почва и все пак да се сдобиете с книга, специализирана за отглеждането на бонзаи. Ако успеете да свършите всичко това ви очаква и един период от 2-3 години, през който ще получите желаното растение. Разбира се можете и да си закупите готов бонзай в някои от столичните магазини за цветя, като цените започват около 55лв и нагоре в зависимост от растението, големината и вида му.